Buffer- en ketelbesturing

Om het optimale rendement uit het gasverbruik te kunnen halen is CO2-winning uit de rookgassen niet meer weg te denken uit de moderne tuinbouw. Daarvoor is een warmtebuffer nodig. QEP Holland produceert de QEP CP-BK buffer- en ketelbesturing op maat voor elke situatie en installatie. De besturingspanelen zijn vanuit elk type klimaatcomputer aan te sturen en kunnen worden uitgerust voor elk vermogen. Ook is integratie van het bufferpaneel in het ketelpaneel mogelijk.

Op aangeven van een open/dicht-signaal vanuit de klimaatcomputer, kan het bufferpaneel de bufferafsluitklep besturen. De eindcontacten vanuit de klep kunnen vervolgens als feed-back weer worden teruggevoerd naar de klimaatcomputer.

Het ketelpaneel hangt nauw samen met het bufferpaneel. Vanuit het ketelpaneel wordt de ketelshuntpomp, de condensorpomp en de eventuele buffervulpomp aangestuurd. Het is ook mogelijk om de bufferafsluitklep op te nemen in het ketelpaneel maar gezien de afstand tot de klep is dat niet altijd wenselijk.
[egslider]QEP Buffer- en ketelbesturing 01 QEP Buffer- en ketelbesturing 02 QEP Buffer- en ketelbesturing 03

[/egslider]

Voordelen

  • Aan te sluiten op elke klimaatcomputer
  • Weinig onderhoud

Eigenschappen

  • Handmatig of automatisch te bedienen
  • Elk vermogen en elke spanning mogelijk

Extra opties

  • Integratie van externe signalen of foutmeldingen
  • Integratie van CO-CO2 Regelaar