Pomp-unit

Een irrigatiesysteem valt of staat met het juiste volume en de juiste druk. De flexibiliteit in de watergift wordt mede bepaald door de snelheid waarmee een irrigatieronde kan worden volbracht. Het aantal kraanvakken, de grootte van de vakken en de pompcapaciteit zijn hierin de bepalende factoren. Desgewenst kunnen we een frequentieregelaar toevoegen om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden.
QEP Holland produceert pomp-units op maat vanwege de grote variatie aan toepassingen. Hierbij valt te denken aan waterverplaatsing van basin naar silo en directe irrigatie. De meest gangbare modellen die wij produceren zijn de QEP PU-1X met één pomp de QEP PU-2X met twee pompen.
[egslider]

QEP Pomp-unit dubbel 01k QEP Pomp-unit dubbel 02k

[/egslider]

Voordelen

 • Filtratie mogelijk tot 50 micron
 • Vele toepassingen mogelijk door flexibel te programmeren besturing
 • Zeer weinig onderhoud
 • Leverbaar in diverse capaciteiten

Eigenschappen

 • Handbediend of automatisch
 • Elke capaciteit en druk mogelijk
 • Meerdere pompen parallel, in cascade of onafhankelijk
 • Tankselectie mogelijk voor verschillende recepten
 • Voormenging

Extra opties

 • Integratie van Irrigatiebesturing mogelijk voor autonome watergift
 • In-line automatisch spoelend circulatiefilter
 • Tankselectiekranen voor meerdere gescheiden stromen
 • pH-stabilisatieregeling
 • EC-regeling
 • pH- en EC-meting t.b.v. registratie in de klimaatcomputer
 • Drukregeling door de toepassing van een frequentieregelaar
 • Ook uit te voeren als hydrofoor-unit, eventueel in combinatie met een frequentieregelaar