CO-CO2 regelaar

De CO-CO2 regelaar van QEP Holland kunt u gebruiken voor de besturing van de CO2-ventilator en voor de temperatuurregeling van het CO2-gas naar de kas.

Onze CO-CO2 regelaar, de QEP CC-R, krijgt een signaal van de klimaatcomputer zodra er vraag naar CO2 in de kas is. Als de ketel zijn vrijgave geeft wordt de ventilator gestart. Door de temperatuur van de rookgassen te meten en aan de hand daarvan via een mengklep verse lucht toe te voegen aan de rookgassen, kan de temperatuur van de rookgassen beneden de 55˚C worden gehouden. Dat voorkomt beschadiging van het CO2-leidingnet of, bij gebruik van PVC, het vrijkomen van het giftige ethyleen.

Bovendien wordt de concentratie CO door de QEP CC-R continu bewaakt. Zolang deze lager is dan de ingestelde waarde wordt de CO2-ventilator vrijgegeven. Is de concentratie te hoog, dan wordt de ventilator uitgeschakeld en een alarm gegenereerd.
[egslider]

QEP CO-CO2 paneel 03 QEP CO-CO2 paneel 01 QEP CO-CO2 paneel 02

[/egslider]

Voordelen

  • Bestuurbaar vanuit elke klimaatcomputer
  • Aan te passen aan elke situatie
  • Vrijgave contact voor randapparatuur
  • Weinig onderhoud

Eigenschappen

  • Robuuste stalen omkasting
  • Stekkerklaar geleverd
  • Lage onderhoudsfactor op sensoren en meetapparatuur

Extra opties

  • Uitbreiding voor condensorsturing
  • Autonome besturing in combinatie met CO2 multiplexer
  • Frequentiesturing van de ventilator